VÝKOPOVÉ PRÁCE

Při výstavbě nových tras zajišťujeme výkop a pokládku HDPE chrániček pro optické kabely, zatahování HDPE do tvárnicových tratí a instalaci samonosných optických kabelů a chrániček.

Přechody vodních toků, komunikací, definitivní úpravy zelených a asfaltových ploch a zádlažby jsou samozřejmou součástí pokládkových prací.

Po dokončení výstavby předkládáme investorovi vyjádření o provedených úpravách od všech majitelů dotčených pozemků a správců sítí.

Nabízíme:

  • výstavbu kabelovodů
  • přeložky sítí jednotlivých operátorů, vč. veřejnoprávního projednání
  • optické a metalické propojení pro jednotlivé operátory a veřejnou správu
  • zafukování mikro trubiček
  • kalibrace a tlakováni Miro trubiček a chrániček HDPE
  • zaměření a odstranění závad
  • přifukování optického kabelu a mikro trubiček ke stávajícímu optickému kabelu (omezení je průměr chráničky a stávajícího kabelu)
  • zafukování svazku vláken, mikro kabelů, optických kabelů, metalických kabelů od průměru kabelů 1 mm až 32 mm do chrániček 5 mm až 50 mm