OPTICKÉ SÍTĚ

Provádíme:

 • Pokládka  a instalace trubek HDPE do výkopu a podvrtů, instalace HDPE do mostních konstrukcí. Trasování  HDPE a mikrotrubiček v objektech,   teplovodních kanálech, kabelovodech a kolektorech
 • Pokládka  a instalace trubek HDPE do výkopu a podvrtů, instalace HDPE do mostních konstrukcí. Trasování  HDPE a mikrotrubiček v objektech,   teplovodních kanálech, kabelovodech a kolektorech
 • Záfuk optických kabelů, mikrokabelů do trubek HDPE včetně kalibrace, tlakové zkoušky a dále přífuk optických kabelů
 •  Záfuk svazků mikrotrubiček do HDPE 10 x 7mm, 5 x 10mm a kombinace trubiček
 • Vyhotovení protokolů k provedené kalibrační a tlakové zkoušce
 • Svařování optických vláken SM a MM optickou svářečkou Fujikura FSM-60S
 • Měření parametrů optických tras přímou metodou a OTDR, měření chromatické disperze a PMD, vypracování měřících protokolů
 • Montáž nových i stávajících optických spojek a optických rozvaděčů
 • Instalace optických kabelů v budovách
 • Instalace nadzemních závěsných optických tras na sloupy DP a VO
 • Návrh a realizace optických sítí  na klíč, vyhotovení projektové dokumentace,  dodávka materiálu, výstavba sítě a zhotovení dokumentace skutečného provedení
 • Překládky optických kabelů a servis stávajících optických sítí