METALICKÉ SÍTĚ

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž představuje efektivní a univerzální systém kabelů. Umožňuje v rámci budovy distribuovat různé typy komunikace, jako je datová síť, telefonní spojení a další slaboproudé technologie, jako jsou docházkové a přístupové systémy, kamerové zařízení, řídící technologie a další.

DTS – datové sítě

Každý nově vybudovaný nebo rekonstruovaný objekt dnes vyžaduje kvalitní datovou síť a komunikační infrastrukturu. Naše firma se specializuje na návrh a realizaci těchto rozvodů, ať už jde o metalické nebo optické spoje. Dodáváme širokou škálu zařízení, včetně datových rozvaděčů, aktivních prvků, technologií Wi-Fi, telefonních ústředen a dalšího vybavení. Součástí našich služeb jsou kompletní měřící protokoly a instalace požadovaných zařízení.

STA – společné televizní antény, satelity

Před samotným prováděním prací pečlivě měříme signál v daném objektu za účasti majitele a diskutujeme jeho požadavky na televizní a satelitní příjem, stejně jako na distribuci signálu do různých částí objektu. Naši technici jsou k dispozici, aby klientovi poskytli odborné poradenství, s ohledem na očekávaný vývoj signálu v dané lokalitě v budoucnosti. Jsou také připraveni instalovat a uvést do provozu různé typy přijímačů a zařízení pro sledování televizního nebo rozhlasového vysílání.